Значення імені «Горпина»

Форма грецького імені Агрипина - [agrios + hippos] "дикий кінь.